Dekenaat

Venlo

Welkom


op de website van het Dekenaat Venlo !

 

Beste bezoek(st)er van deze website,
Welkom op de website van het dekenaat Venlo.
U treft hier allerlei gegevens aan over ons dekenaat, alsmede informatie die ondersteunend wil zijn voor individuele personen en voor de parochies die samen ons dekenaat vormen. En vanzelfsprekend geldt dit ook voor hen die van buiten ons dekenaat hiervoor geïnteresseerd zijn. Natuurlijk staan we gaarne open voor uw eventuele opmerkingen, aanvullingen en suggesties. Als deken van dit dekenaat wens ik u mede namens de makers van deze site veel leesplezier toe.  

Deken J. Spee

Deken J.H.W. Spee

 

Secretariaat dekenaat Venlo-Tegelen:
Grote Kerkstraat 26
5911 CH Venlo
tel. 077-3512394
email: dekenaatvenlo@home.nl

 

 

Cluster Beesel Reuver Offenbeek Federatie Tegelen Federatie Venlo Federatie Blerick Cluster Velden Arcen Lomm